Ko čini grijeh, a zna da ga Allah vidi,uistinu, je hrabar, ako misli da ga Allah ne vidi, pa taj je kafir

Znaj da Allah sve vidi i motri  kad kaže: “A Allah na sve motri „[1]. Jedno je imati vijest o ovome, a drugo je imati svijest ili obavijest o Allahovom motrenju. Hamid et-Tavil kaže.“Ko čini grijeh, a zna da ga Allah vidi,uistinu, je hrabar, ako misli da ga Allah ne vidi, pa taj je kafir.“Jednom je Omer, r.a., tražio od nekog čobana ovcu, a ovaj kaže da je rob, pa ne smije od svog gazde dati, a Omer, r.a., mu reče:“Reci gazdi da ju je vuk pojeo.“ A čoban odgovori:“A gdje je Allah.“ Kasnije ga je Omer, r.a., otkupio i oslobodio ropstva. Vjernici su svjesni Allaha gotovo u svakom momentu. Neki bi znali tražiti oprost samo zato kad na trenutak zaborave na Allaha. Zašto Resul a.s., ne bi uzimao abdest poslije spavanja? Jednom je tako ustao i ne mjenjajuči abdest krenuo da klanja, a ashabi u čudu pitaju: “Ja Resulalah,spavao si a nisi mjenjao abdest, a on im reče:“Spavaju moje oči, al ne spava moje srce.“. To je Poslanikovo srce koje je bilo stalno u vezi sa Gospodarem pa je na samrti izgovarao:“Divnog li druga Allaha dž.š.“.  I srca Allahovih evlija su u toj permanentnoj vezi sa Njim. Zašto se poslije predaje selama tri puta izgovara estagfirullah? Nismo radili nikakvo ružno djelo pa da oprosta tražimo.Tražimo oprosta ako smo u namazu bili odsutni jer nije pošteno razgovarati sa Allahom a misliti na nekog drugog . Jedan momak dok je ,bir vaktile , ašikovao pod prozorom svoje djevojke kaže:“ Ja se raspričao ko u šesnest ah kad ja ugleda ona zahrkala.“ Možete zamisliti kako je bila zaljubljena. Bojim se da mi ćesto ovako klanjamo. Često iz džamije izlazimo ko iz rudnika. Kao da nismo bili na najuzvišenijem sastanku. Slaba nam je priprema za namaz ,a to je abdest. Izgleda nismo svjesni  kome idemo na sastanak. Djevojka kad hoće momku na sastanak ona se pola sata abdesti tj. šminka i dotjeruje. Ko voli Allaha taj će se propisno abdestiti namirisati i sa ljubavlju Allahu na sastanak otići. Takvi imaju dobru vezu sa Svojim Voljenim. Zašto poslije izlaska iz zahoda učimo gufraneke ? Zato što za vrijeme obavljanja nužde nismo mogli spominjati Allaha pa tražimo oprosta. Subhanellah!Jedan je Allahov velij preselio u Sarajevu, a i dalje su čuli kako izgovara: “Allah, Allah, Allah…..te su i doktora, čifuta, zovnuli da ustanovi smrt, pa je i  on čuo te rekao: “Ovo je neki svetac“ Naš veliki borac za islam i Bosnu, reis Džemaludin Čaušević, kad je umro nakon tri minute se ponovo osmjehnuo takvim osmjehom kao nikad do tada, otvorio oči i ponovo zaklopio kapke, vjerovatno gledajući ljepote Dženneta, shodno hadisu, da kad ljudi umiru vide svoje mjesto gdje će stići; Džennet ili Džehennem. Ovo je ispričao njegov veliki ahbab, hafiz Pandža koji je to vidio u bolnici dok je umirao. Ovako odlaze sa ovog svjeta oni koji su svjesni Allaha i umiru sa najljepšim mislima o Allahu.


[1] Al-Ahzab, 52.

Leave a Reply