Sudnji Dan-Tamo neće biti štela, ni veza kao na dunjaluku-

Toga dana svako će dobiti šta je zaradio, nikome se nepravda neće učiniti, čak i šulava ovca će rogove dobiti.

Danas se neće nikome nepravda učiniti, i vi ćete prema onome kako ste radili nagrađeni biti.“[1]

„I bojte se Dana, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo učinjeno neće biti.“[2]

Ova apsolutna pravda na Sudnjem danu natjerala je Kanta da povjeruje u Boga i zagrobni život. Ne mogu se svi računi na dunjaluku poravnati. Nekome je malo doživotna robija ili smrtna kazna za sva zla koja je počinio. Mora postojati vječna kazna ili nagrada. Na Sudnjem danu sve će se poravnati i prava istina saznati. Mnogi će se zaprepastiti.

Zašto Poslanik kaže da nadijevamo djeci lijepa imena, jer ćemo se po tim imenima prozivati na Sudnjem danu i po imenima svojih očeva. Zašto baš po ocu, a ne po majci?

Majka se posigurno zna, ali neki će tek tamo saznati ko im je pravi otac.

Kad je jedan džematlija ovo čuo rekao je: “Eh, tamo će se pravo zakuhati“, a ja mu velim: “Nisi upravu, ovdje se kuha, petlja, a tamo će se sve razbistriti.“

Tamo neće biti štela, ni veza kao na dunjaluku. Zato nas Allah upozorava da budemo svjesni i oprezni, jer tamo je samo jedan Sudac, jedan Vladar; bez advokata, sudova, Ujedinjenih nacija, svjedoka, branioca, itd.

Allah u Fatihi ničim ne prijeti, samo nam stavlja do znanja da je On vladar Sudnjeg dana.


[1] Jasin, 54.

[2] Bekare, 281.

Leave a Reply